دوتابعیتی‌ها در جدال ایران و غرب

--:--
دوتابعیتی‌ها در جدال ایران و غرب
مهمان‌ها: ایرج مصداقی و علم صالح
14 Oct 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min