نظام اسلامی از جنبش مهسا چه آموخته؟

--:--
جمهوری اسلامی از جنبش زن زندگی آزادی چه آموخته؟
16 Sep 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min