Child Abuse and Neglect in Namibia

--:--
Cases of child abuse and neglect in Namibia over the past two months have been on the rise, and experts are deeply concerned.
Deputy Commissioner Catherine Walaula the head of Gender Based Violence Victims Protection Division shared her opinion on this matter during the morning show( Okashona Ha Tunapo).
15 Sep 2023 9AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes

Pastor allegedly rapes learner

Omufita wongeleka yoshiveva (Disciples of Christ Church) mOngwediva oku li modolongo shaashi a kwata onghonga omunafikola wededula 15. Omukulunhu woshikondo shokukonakona oimbuluma yopolifi mOshana,omupedu Commissioner Fredrik Ndjadila ta hokolola nokushikoleka .
10 Jul 4AM 8 min

Make My Day-Hegona

Hegona okwa tindi okuyambeka ohauto yomonamati molwashoka , aniwa omonamati okwatindi ohauto yi gwayekwe olukula ,nokwahala ashike yigalikanenwe
13 Jun 5AM 12 min