وسط‌‌‌بازی چیست و وسط‌باز کیست؟

--:--
وسط‌بازی یعنی چه؟ وسط‌باز نامیدن دیگران چطور در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی باب شد؟
2 Sep 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min