با سازمان مجاهدین چه باید کرد؟

--:--
با مجاهدین خلق چه رفتاری باید پیشه کرد؟
مهمان‌ها: مریم سطوت و داوود باقروند
26 Aug 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min