Make My Day

--:--
Pastor's wives go through a lot in marriage, and they can't reveal it as, they are afraid to ruin their husband's reputation or marriage.
Do you agree with this statement?
Click on the link below you have missed the show and we will make your day. It is also on our website(podcast) www.omulunga.com.na
16 Aug 2023 9AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes

Pastor allegedly rapes learner

Omufita wongeleka yoshiveva (Disciples of Christ Church) mOngwediva oku li modolongo shaashi a kwata onghonga omunafikola wededula 15. Omukulunhu woshikondo shokukonakona oimbuluma yopolifi mOshana,omupedu Commissioner Fredrik Ndjadila ta hokolola nokushikoleka .
10 Jul 4AM 8 min

Make My Day-Hegona

Hegona okwa tindi okuyambeka ohauto yomonamati molwashoka , aniwa omonamati okwatindi ohauto yi gwayekwe olukula ,nokwahala ashike yigalikanenwe
13 Jun 5AM 12 min