سربازی اجباری یا وطیفه عمومی؟

--:--
سربازی اجباری یا وظیفه عمومی؛ اثرات آن و ثمرات و مضراتش.
سمانه سوادی و پیمان عارف
12 Aug 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min