Verse Of The Day

--:--
It is important to start your day with God because it will give you the ability to know what the best course of action is and how to deal with uncertain times. It means strengthening the bond of love between you and God so that when your day unfolds, your faith will be even stronger than it was before! Here is the verse of the day. Proverbs 24:5
3 Aug 2023 8AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes

Pastor allegedly rapes learner

Omufita wongeleka yoshiveva (Disciples of Christ Church) mOngwediva oku li modolongo shaashi a kwata onghonga omunafikola wededula 15. Omukulunhu woshikondo shokukonakona oimbuluma yopolifi mOshana,omupedu Commissioner Fredrik Ndjadila ta hokolola nokushikoleka .
10 Jul 4AM 8 min

Make My Day-Hegona

Hegona okwa tindi okuyambeka ohauto yomonamati molwashoka , aniwa omonamati okwatindi ohauto yi gwayekwe olukula ,nokwahala ashike yigalikanenwe
13 Jun 5AM 12 min