در مذاکرات دوحه چه گذشت؟

--:--
آیا آمریکا با این نقشه وارد مذاکرات دوحه شد که افغانستان را به هر قیمتی رها کند؟
29 Jul 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min