مشروطه یعنی چه؟ مشروطه‌خواه کیست؟

--:--
مشروطه به عنوان یک سازوکار در حکمرانی یعنی چه؟ یک مشروطه‌خواه چه نوع نظم سیاسی می‌خواهد؟
22 Jul 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min