عیسی مسیح، قسمت دوم

--:--
عیسی مسیح کی بود و چرا نزد پیروانش چنان جایگاهی یافت که او را پسر خدا نامیده‌اند؟
15 Jul 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min