NoticiAudio Changana de 02 - 09 de Setembro de 2022

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio.

A tilhoko maka ta xiyenge lexi

• Comandante wa masochwa manga ku humuleni ma mangala ku yamukelana hi xixaka aku hlawuleni ka majaha ma yaka vusochweni. (O País)

• Minjangu yale Montepuez yi yamukela tiyindlu, ndzhaku ka ntlhanu wa malembe na manharhu yaku rindzela. (DW)

• Hi kola ka ndlala, minjangu yinga rhurhiseliwa a Nacala-Porto yi londza ku tlheliseliwa misava ya yona ya mapsaliwa. (Carta de Moçambique)

• Kuni njondzo hinga yi kumaka ka hlawula.mani wa Angola, ku vula José Manteigas. (DW)

Akuva wu yingela a mahungo ya NoticiAudio, hikola ka xitirhu Podcast ka fone ya wena, deketa kola. Riya a ndleve ka swititxi swa hina ka Telegram, kunwe ni WhatsApp, wuva wu veka a Like ka Página do NoticiAudio ka Facebook leswaku wuta kota aku yamukela a mahungo manwani viki ni viki.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/NoticiAudio-2-de-Setembro-08-31