Moshitila Mwadja Oxupa

--:--
Pinehas Shikulo well known as "Zuluboy" , the founder of "Gweri Vintage collection shared his story on Omulunga radio from on Saturday Quite Morning Show with Princess Anna Penavali 🎤Incase you missed the interview kindly follow the link
23 May 2022 5AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes

Pastor allegedly rapes learner

Omufita wongeleka yoshiveva (Disciples of Christ Church) mOngwediva oku li modolongo shaashi a kwata onghonga omunafikola wededula 15. Omukulunhu woshikondo shokukonakona oimbuluma yopolifi mOshana,omupedu Commissioner Fredrik Ndjadila ta hokolola nokushikoleka .
10 Jul 4AM 8 min

Make My Day-Hegona

Hegona okwa tindi okuyambeka ohauto yomonamati molwashoka , aniwa omonamati okwatindi ohauto yi gwayekwe olukula ,nokwahala ashike yigalikanenwe
13 Jun 5AM 12 min