Dr Petrus Angula Mbenzi Omushangi womambo,nokwa fatululu kutya kOutenya ohaku iwa ngahe

--:--
Dj Munene pamwe na Princess Anna Penavali,ovaya meengundafana nomuhongifikola,oshoyo omushivinawa moshikondo shomalaka mOshipitudilo shelongo lopombada Unam -Omudokotola Petrus Angula Mbenzi,Ou ali tayelifa kombinga youtenya,kutya ovanhu vangapi va pumbiwa okuyako ,ngenge pena omunhu taka shivika. Noitya yaye mwene okwati ngaha.Pwilikina nawa ukufemo sha
18 Mar 2022 7AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes

Child Abuse and Neglect in Namibia

Cases of child abuse and neglect in Namibia over the past two months have been on the rise, and experts are deeply concerned. Deputy Commissioner Catherine Walaula the head of Gender Based Violence Victims Protection Division shared her opinion on this matter during the morning show( Okashona Ha Tunapo).
15 Sep 9AM 3 min

Werner Kanana AKa Kana Boy

Werner Kanana WATCH: Werner Kanana, a husband who went public this week claiming that he was suffering at the hands of his wife and was slapped with a three-year protection order, narrates his story on Omulunga radio on Omulunga
14 Sep 8AM 25 min

Werner Kanana AKa Kana Boy

Werner Kanana Werner Kanana, a husband who went public this week claiming that he was suffering at the hands of his wife and was slapped with a three-year protection order, narrates his story on Omulunga radio.
14 Sep 7AM 27 min