STADIO NAMIBIA TELEPHONICALLY INTERVIEW WITH NDAMONA

--:--
REGISTRATIONS DURING ROADSHOW
OPEN DAYS
RUNNING COMPETITIONS ON THE RADIO
STADIO CONTACTS DETAILS
23 Feb 2022 English Namibia Daily News · Health & Fitness

Other recent episodes

MY CULTURE MY PRIDE

Oshike shono wuhole unene ngele tashiya komuthigululwakalo goye, na ngele owapewa ompito wu dhipagemo iinima yimwe yomomuthigululwakalo goye, oto kuthamo shike?
10 Jul 25 min

Oral Healthy Practices

Doctor Maria Shiweva, ngono eli omundohotola gomayego okwetu wayimine moStudio,nokutu longa nkene shasimana okusila omayego oshimpwiyu,nomawuwanawa geli mokukalekapo uundjolowele womayego getu.
8 Jul 17 min

YOUTH EMPOWERMENT

Onda wayiminwa komunyasha gwedhina Mardon Hamutenya pethimbo lyo Programme yOmunyasha nonakuyiwa, ngono eli omunangeshefa omushona nokuna ongeshefa ye yedhina Laolange uphostly
12 Jun 1 min