NoticiAudio Changana de 03-07 de Janeiro de 2022

--:--
Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio.

A tilhoko maka ta xiyenge lexi:
▪Kudula ka magiya yaku famba-famba svi hlundzula xitshungu xi xanisiwaka hi vuhlamuki;
▪Mufelakazi wa Mariano Nyongo a sindzisa svaku Ju ntshunxiwa vana;
▪Nkomponi ya Jindal yinga timhakeni taku yaka Niku rhurhela vanhu yi xave Nkomponi ya Vale lomu Moçambique;
▪Ku hundza malembe manharhu ku khomiwile Manuel Chang a Afrika Dzonga.

Masiku yaku nonon'hwa ma tshinela ka vakawuki va mafumela, vanyikeli va mahungu ni vatsali tlhelo vasechi va mahungu lomu Moçambique;

Akuva wu yingela a mahungo ya NoticiAudio, hikola ka xitirhu Podcast ka fone ya wena, deketa kola. Riya a ndleve ka swititxi swa hina ka Telegram, kunwe ni WhatsApp, wuva wu veka a Like ka Pagina la NoticiAudio ka Facebook leswaku wuta kota aku yamukela a mahungo manwani viki ni viki.

Leia o script em Português aqui

Riya a ndleve ka xiyenge xi landzaka!
5 Jan 2022 Tsonga Mozambique News

Other recent episodes

NoticiÁudio Changana de 01 a 08 de Dezembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Renamo a peta ximangalu xa vujambana xi hehlaka comandante wa maphoyisa kun'we ni PCA wa TVM (Lusa) ● Movha wa tiyimpi wu yimisiwa nyanghweni wa Tv Sucesso nkarhi aku huweleliwa mihandzu…
1 Dec 6 min

NoticiÁudio Changana de 24 de Novembro a 01 Dezembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Secretário de Estado wa Manica a xixiwe xitulwini ndzhaku ka marito ma nga pfuxa mapongwe (O País) ● Nyusi a sola mayendlela ya comando ra masochwa manga ku humuleni aku lwiseni…
24 Nov 6 min

NoticiÁudio Changana de 17 a 24 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● PCA wa Tv Sucesso, a dzukiseliwa hi rifo (Integrity) ● Vabixopo va makereke ya Anglicana va sindzisa ku humesiwa ka Dom Carlos Matshinye hi xihantla (O País) ● Ku pfumaleka ka…
17 Nov 7 min

NoticiÁudio Changane de 10 a 17 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Graça Machel a vula svaku Frelimo a fanela ku pfumela hiku twisisa kukulu aku hluliwa (Lusa) ● Cesta Gastão Nhussi a khwelisiwa hi ndlela yaku hlamalisa a xitulwini xa vuphoyisa (MediaFax)…
10 Nov 7 min

NoticiÁudio Chamgana de 27 de Outubro a 03 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Mintamu ya vuphoyisa ya pfumela kuva yi dlaye jaha rin'we ari li ka xitereka a Chiúre (O País) ● Vasechi va tsumbula maqhinga yaku jikisa male ka mintamu ya Makhandza yaku…
27 Oct 6 min