IZINTSHUMAYELO

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
Weekly Zulu South Africa Christianity · Christianity
54 Episodes
1 – 20

MAWUJWAYELANE NAYE

UMam Mallila usethulela intshumayelo ethi Mawujwayelane Naye
23 Nov 2022 16 min

UBIZO PART 1

Intshumayelo uMama Khubheka (Ubizo Part1)
23 Nov 2022 16 min

UJESU UYABUYA

Intshumayelo ethi UJesu uyabuya ngo Mfundisi Myeza
23 Nov 2022 16 min

MAM MAVUSO

Intshumayo NgoMama Mavuso Uhlala Kithi
16 Nov 2022 16 min

MFUNDISI MALILA

Intsumayelo NgoMfundisi MALILA Inkazimulo Yokuqala
23 Oct 2022 23 min

AMANZI OKUPHILA

Intshumayelo ngoMfundisi Mthembu - Amanzi Okuphila
4 Sep 2022 14 min

UMKHULULI

Intshumayelo ngoMama uMalila - uMkhululi
3 Sep 2022 13 min

UBUDLELWANO

Intshumayelo ngo Mfundisi Ncube - Ubudlelwane
3 Sep 2022 20 min

FUNANI UMBUSO

intshumayelo ngoMama Malila - Funani umbuso
2 Sep 2022 12 min

uJosefa 4

Le ntshumayelo uyethulelwa ngumsakazo wakho wezindaba ezinhle, isikhulumi Mfu Myeza
16 Jul 2021 20 min

uJabezi

Le ntshumayelo uyethulelwa ngumsakazo wakho wezindaba ezinhle, isikhulumi Mam Malila.
15 Jul 2021 18 min

Vuka Uzithintithe

Le ntshumayelo uyethulelwa ngumsakazo wakho wezindaba ezinhle, isikhulumi Mam Malila
15 Jul 2021 17 min
1 – 20