Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
03
SEP

NoticiAudio Kimwani de 02 - 09 de Setembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

• Comandanti wa madjeshi wali kupumula keleza kuwepo uchaputhu nkati ya kutondoliwa madjeshi wapya. (O País)

• Wajamah wa Ntipwessi wapewa manhumba baada ya miaka nane wakilindila. (DW)

• Njala yankuwatenda wakimbizi wa Nacala-Porto walebele kuludissila m'maka mwawo. (Carta de Moçambique)

• Iwapo ilimu ya kuphata baada ya kitondola cha Angola, kamba Ossufo Momade. (DW)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp para ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/NoticiAudio-2-de-Setembro-08-31
telegra.ph
26
AUG

NoticiAudio Kimwani 26 de Agosto a 02 de Setembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

•Adriano Nuvunga akwamba aludia nhuma kwa kusususiwa na kifo (RFI)

•Filipe Nyusi kamba wana chama wa FRELIMO wankushugulika na iwo binafss kuliko viussu wanainchi (MediaFax)

• Renamo na MDM wadai kamba Sirikali aina shuguli ya kitondola tcha m'ma distritu (O País)

•Wanu watatu walumila baada ya Mapulicia kutumila bala za kweli kwa kuwatuwissa wanu wakitenda mandamano. (DW)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp para ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/Noticiaudio-26-de-Agosto-08-25
telegra.ph
22
AUG

NoticiAudio Kimwani 19 a 26 de Agosto 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

•Muanaharakati Adriano Nuvunga kassususiwa kifo (Lusa)

• Wanainchi awarizique habari za uchumi zitangaziwe na presidenti wa Moçambiqui (Carta de Moçambique)

• Umani wa empresa ya China na EDM yankuwaludisila nhuma wanainchi wa Inhassunge (DW)

• Wanemba wakimbizi wali cidadi ya Pemba wankuinshi na ofu ya Madjeshi (Carta de Moçambique)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp para ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/NoticiAudio-19-de-Agosto-08-18
telegra.ph
12
AUG

NoticiAudio Kimwani 12 - 19 de Agosto 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

• Sasol na Sirikali wangali kukossa kutimiza ahadi kwa Wanemba wa Inhassoro (Carta de Moçambique).

• Kupewa arizwi makundi alavya mina kwankuzidissa tafawity Sofala (DW)

• Wanainchi wa Inhassunge wakimiwa na empresa ya China ili kulavya nsanga wa kufai (DW)

• CNE, Kundi la kitondola alikubali kwengeziwa municípiu nhipya bila kwengeziwa nzuluco. (O País)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/Not%C3%ADciAudio-12-de-Agosto-08-10-2

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph
05
AUG

NoticiAudio Kimwani 05 a 12 de Agosto 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

• PGR yankulitafity kwalibu nzuluco tena ili Manuel Chang aludisiwe Moçambique (MediaFax)

• Viuongozi wa m'makaya Manica wankudaniziliwa kuuzanha aridhzwi kwa wayeni Ili walavye Ouru ya pansi. (Integrity Magazine)

• Wakazi wakulu mu provínciya ya Gaza wangali wakipokela nshahara wa sirikila ngawa wasa kazi ya kifalume (RM)

• Kutendiwa ka Municípiu nhipya pepi na kitondola kuludisila nhuma nguvu za vyama vya upinzani weleza CDD (CDD)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/NoticiaAudio-5-de-Agosto-08-04

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph
29
JUL

NoticiAudio Kimwani de 29 de Julho a 05 de Agosto 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

◾️ Helena Taipo Kahukumiwa miaka 16 ncadeya (Lusa)

◾️ Jamih wankulalamika tafawity za kusamisiwa wanainchi nkiswila tcha Olinda na Zambézia (Carta de Moçambique)

◾️ Vipinga vya wanu sawedjiwenikana wankutangaza mandamano mu inty piya (Evidências)

◾️ Mandamano akudja kukataziwa kwa sababu aludisila nhuma maendelewo kamba comandanti wa mapulíciya (VOA)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/NoticiAudio-29072022-07-29

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph
24
JUL

NoticiAudio Kimwani de 22-29 de Julho de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

◾️ Nambuwe yankolota camba kiwandja tcha ndegue Filipe Nyusi siyo njila ya kutuwilila kwa kutowa nafassi Mavalane (A Verdade, Dossiers & Factos)

◾️ Mangrasse kawatuissa zaidi ya madjeshi 30 kwa kwiwa m'mabanco Palma (Integrity Magazine)

◾️ Wanemba wa Palma wadai madjeshi wangali wakiwebela nzuluco kinhume tcha sharia (Integrity Magazine)

◾️ Nzuluco para wanhewe wakusafirisha wanu siyo jibu kwa hali ya kugwela maisha tchamba tchama MDM (O País)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/NoticiAudio-22-de-Julho-07-21

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph
16
JUL

NoticiAudio Kimwani de 15 - 22 de Julho de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

◾️ Nshahara wa raissi Filipe Nyusi wengezeka para 596,000 za meticais na kwengeziwa kutangaziwe sambi (A Verdade, Carta de Moçambique)

◾️ Nshahara utangaziwe sambi wabaidi na kujibu maitaji a wanainchi (Lusa)

◾️ Maputo itikinhika na wanainchi wankulebela maisha mema (Carta de Mocambique, Jornal Domingo)

◾️ Wanainchi wa distritu ya Ile wadai kamba wakudja kotcha masamba a Portucel (DW)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/NoticiAudio-15-a-22-de-Julho-07-14

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph
10
JUL

NoticiAudio Kimwani de 08 a 15 de Julho de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

◾️ Sirikali ilazimisha camba wana wa wanu watendile vita wawe wakwanza kupewa kazi ncaty ya Sirikali (Carta de Moçambique, Evidências)

◾️ Mapulicia webiya bunduqui pá akitendiwa mandamano awanawaka ncaty ya RENAMO (Ikweli)

◾️ Sirikali lazima iwalipe jamazawo mapelezu wasomiwe na walinzi wa cadeya (Lusa)

◾️ Yegezeka hali ya kuvunjiwa haki za binadamu mu provínciya ya Cabo Delgado-lamba kundi liwenguilila wanu wa kukossa (Lusa)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/Notici%C3%81udio-8-a-15-de-Julho-07-07

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph
01
JUL

NoticiAudio Kimwani de 01 a 08 de Julho de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

◾️ Araújo alinganiza uwongozi wa Nyusi kamba ngalawa ya kutokomela na ka tayari kulongoza tchama Renamo (Evidências).

◾️ Frelimo ainamba kudjadili ugombezi wa Nhusi kwa nafassi ya tatu kamba Secretário nkulu (Rádio Moçambique).

◾️ Umodja wa Uchaguzi wankusakula njila maãlumu para kitondola distritu zili na vita Cabo Delgado (Lusa).

◾️ Kiyongozi marehemu wa municípiu ya Nampula Mahamudo Amurane mpodi kolaiwa na tajili m'modja na ntumishi wake wa kazi. (DW).

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui
https://telegra.ph/NoticiAudio-1-a-8-de-Julho-06-29

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph
24
JUN

NoticiAudio Kimwani de 24.06 a 01 de Julho de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

▪️Privinvest yankulalamika kuwa na tafawity ya kunstaki Presidenti Nyusi ili apate kujibu kuhusu deni sa idjiwanikana (Lusa)

▪️Wanu walavya maoni wankuwona kamba wanainchi mpodi watowa kuwona faida za kulaviwa gági (DW)

▪️Wanu Kumi wolaiwa kwa kussomiwa na bunduqui na Mapuliciya namuaka mu provínciya ya Zambézia (MediaFax)

▪️Wasaidizi wankusussussa kussindja missada kwa kundi lá Ufyomi mu provínciya ya Sofala (VoA)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui
https://telegra.ph/Notici%C3%81udio-24-de-Junho-a-1-de-Julho-de-2022-06-23

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
https://telegra.ph/Notici%C3%81udio-24-de-Junho-a-1-de-Julho-de-2022-06-23
17
JUN

NoticiAudio Kimwani de17 - 24 de Junho de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi:

◾️Kugombeya kwa nafassi ya tatu kwa Nhusi namuna ya kulingilila Ngoenha (O País)

◾️ Vyama vya upinzani vyankulebela PGR issilazimishe kukataza Manuel Chang kukisiwa EUA (VoA)

◾️ Wanainchi wa Inhassoro na Govuro wakosa faida ya milhão 53 za meticais kwa kutowa kupewa assilimiya pela 2,75% zipanguiwe para wanhewe kawa (Carta de Moçambique)

◾️ Wenguezeka wofi ncaty ya kambi ya wakimbizi distritu ya Nkwape baada ya matokeyo a vita (VoA)

Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa wa Telegram na WhatsApp pamodja na ukurassa wa Facebook wa NoticiAudio ili uphathe habazi za mana za inty ya Moçambique, kwa Kila sumana.

Leia o script em Português aqui

https://telegra.ph/Notici%C3%81udio-10-a-17-de-Junho-de-2022-06-16

Assante Sana, mphaka nafassi Nhenguine!
telegra.ph

63 episodes

« Back 13—24 More »