Plural Media NoticiAudio Kimwani

NoticiAudio Kimwani

Habari muimu kwa kila sumana kuhusu inty ya Moçambiqui, zilaviwa na Plural Média.
Weekly Other Mozambique News
103 Episodes
12 – 32

NoticiÁudio Kimwani de 23 a 30 de Junho de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • RENAMO tchilavya maoni ili kitondola tchidendiwe baazi ya distritu (Carta de Moçambique) • Wanu wadhulumiwe na Mapulíciya wankulalamika kunhamazikana ka Sirikali (Lusa) • Wakimbizi wa Ruanda wankutila nsumbiji kwa kopa kufulatiwa (Carta de Moçambique) Landikisse uzuji wa Podcast ema…
23 Jun 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 16 a 23 de Junho de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Juiz wa inty ya Uingereza alaizila kamba Filipe Nyusi lazima alitafiy para kuwepo ncaty ya hukumu ya deni sa idjiwanikana. • Kiyongozi wa kazi municípiyu ya Nampula kankuwanhanhassa wandishi wa habari. • Ufungiwa bazi ya mwisho ya Renamo Vanduzi…
16 Jun 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 09 a 16 de Junho de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Mpelelezi wa kimerikani adai kamba Sirikali ifisa mafwi baada ya mashababi kwingila Palma muaka 2021 (Evidências, RDP África) • Wakazi wankulalamika kuvunjiwa haki zawo na mpereza ilavya Nsanga wakufai Chibuto (Boletim CDD) • N'nemba kakoliwa na Mapulíciya kwa lamulo…
9 Jun 6 min

NoticiÁudio Kimwane de 02 a 09 de Junho de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Haki za uhuru wa habari na kussowela ndi haki sa zinshimiwa mu inty ya Moçambiqui itangaza CDD (Lusa) • Wanu wafika kulala panja ili wapate kwandikiwa mandishi a kitondola (Lusa) • Chama FRELIMO chisaka DDR isse kabla cha kitondola…
2 Jun 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 26 de Maio a 02 de Junho de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Manuel Chang apelekiwa Estados Unidos ya América (Lusa) • Total yankulebela kutendiwa kamati ya maendelewo à Cabo Delgado bila wanu wa Sirikali (Carta de Moçambique) • Wanu sa wali wa Sirikali wanaganiza mandishi para kitondola weleza tafawity nhingi ncakati…
26 May 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 19 a 26 de Maio de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Kamathi ishugulikila kitondola imwimissa Kiyongozi wa kazi za STAE mu distritu ya Beira (CIP) ● Wakazi wa ukomu na afya wankusususa kwimissa kazi kwanza tareh modja mwezi wa sita (Carta de Moçambique) ● Twigg Exploration Iwatuwissa kinhume cha sharia…
19 May 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 12 a 19 de Maio de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Iwoneleleka hali nhenguine ya kussaka kugombeya tena kwa Nyusi (Evidências) ● Waluere wabaxarile Xipitali ya Gurué awapata vyakulha miezi minne (STV) ● Tmcel na LAM zana hali mbaya na azijiwanikana suku za mbele (Zambeze) Landikisse uzuji wa Podcast ema…
12 May 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 05 a 12 de Maio de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Xipitali za Inhambani azina luju ipita miezi mitatu (Boletim OCS) • Mpereza Vale ihukumiwa tribunali ulu ya nzuluco kwa hukumu ya kwamba walavye habari za watenda (Carta de Moçambique) • Renamo na MDM wassanganhika ili wananganize mpango wa mwandishi…
5 May 4 min

NoticiÁudio Kimwani de 28 de Abril a 05 de Maio de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Kamati itendiwe ilaizila kamba this aitendiwe kitondola cha m'madistritu (Savana) • Juiji apendeleya ahukumiwe Manuel Chang kwa njila ya kuwoniwa kwa kutumila ujuzi wa sambi (Canal de Moçambique) • Nyusi awona kamba mpango wa gás wa TotalEnergies uludile Cabo…
28 Apr 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 21 a 28 de Abril de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Wanemba wemila m'masemaforu kwa kudai haki ya mandamano (DW) • Kufunguiwa ka basi ya Gorongosa kwa ku kakanha a kitondola cha m'madistritu avija kukubalika alaizila Mirko Manzoni (Savana) • Kafunguiwa Kiyongozi wa INGD mu provínciya ya Niassa kwa madai…
21 Apr 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 14 a 21 de Abril de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Graça Machel kamba wamocambiqui lazima wasse 'tabiya ya wofi’ (Lusa) • Upinzani wankulazimisha kufudjika kamati ya kudjadili kitondola cha mu distritu (O País) • Milhão Natu ya wamocambiqui watuwissiliwa ku usikini muaka wa 2020, itangaza banku ya ulimuengu (Carta…
14 Apr 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 07 a 14 de Abril de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Moçambiqui yankumanisa hali kali ya uluere wa kipindu pindu ncaty ya muaka 20 ya mwisho (Zitamar News) • Wandishi wa habari wangali wakitenda kazi na wofi mu inty ya Moçambiqui (DW) • Ossufo Momade kankusussa kutendassa mandamano mu inti…
7 Apr 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 31 de Marco a 07 de Abril de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Frelimo a boha yexe a nawu lowu sivelaka ku yendliwa ka hlawula mani wa svifundza (MediaFax); ● Vatirhi va nkomponi yaku kevetla maribzi ya rubi va londza ku yebgeteliwa miholo (Lusa) ● Vurhangeli bzi hehla mutameli wa nkwama waku…
31 Mar 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 24 a 31 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Makundi sá ali akifalume ankulazimisha kutualiwa atuwa ya kisharia kwa Mapulíciya wawalumize wanu ndandu ya mandamano (DW, Lusa) ● Caifadine Manasse katuwisiwa ncaty ya kamati ya Frelimo mu provínciya ya Zambézia (Evidências) ● Secretária do Estado wa provínciya ya…
24 Mar 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 17 a 24 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • UIR wefya tiba ya kuluaza m'masso mu niya ya kukataza kupitisiwa maiti a Azagaia (Integrity Magazine) • Ciclone Freddy udangula manhumba 40 adjenguiwe Macuse (Carta de Moçambique) • Tiribunali ya Winguereza Ituwala kiassi chá milhão 62 za meticais, nzuluco…
17 Mar 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 10 a 17 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Nkutabo wa Nyusi na Momade wisa bila kukubaliana na kitondola m'madistritu (VOA) • Celso Correia lazima alebele nsamah kwa assilia 50% ya wamocambiqui wainshi na hali ya njala (Integrity Magazine) • EDM inkeshari mwandishi wa habari eleze kuhusu Rushuwa…
10 Mar 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 03 a 10 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Mpreza ya Ruanda yankusakula Kutenda ulinzi wa kibinafuss ncaty ya kazi za kulaviwa gás julu ya Moçambiqui (Zitamar News) • Kitondola tcha baidi na haki na sharia, kamba Ossufo Momade (VOA) • Wanu watumila ujambazi para kuwakola matadjili wapata…
3 Mar 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 24 de Fevereiro a 03 Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Moto udangula nhumba ya Gazeti Txopela na Rádiu Chuabo pa cidadi ya Quilimani (Carta de Moçambique) • Kukwela pereçu ya mikukuta ya jamih yenenda cidadi ya Maputo kuzidisa hali ya wanu masikini (Lusa) • Tchama FRELIMO isaka ibadilishe katiba…
24 Feb 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 17 a 24 de Fevereiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Mpereza ilazimika kuwalavya wakazi ndandu ya vita Ili kutendeka Cabo Delgado (Lusa) • Wafunguiwa wakazi wa INATRO, ndandu ya rushuwa (CIP) • Bungue la Inti lilavya njadala wa kutendeka kitondola m'ma distritu (Lusa) Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa…
17 Feb 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 10 a 17 de Fevereiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Raiss wa miaca mitano idjayo assitondoliwe kwa kufulata kabila - kamba Hama Thai (Evidências) • Renamo wadai kamba wana tchama wa Frelimo ndiwamulaye muanachama wawo Tete (O País) • Hali ya vita Ili kutendeka mpaka sambi yankwenguenza hali ya…
10 Feb 6 min
12 – 32