Plural Media NoticiAudio Kimwani

NoticiAudio Kimwani

Habari muimu kwa kila sumana kuhusu inty ya Moçambiqui, zilaviwa na Plural Média.
Weekly Other Mozambique News
78 Episodes
1 – 20

NoticiÁudio Kimwani de 24 a 31 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Makundi sá ali akifalume ankulazimisha kutualiwa atuwa ya kisharia kwa Mapulíciya wawalumize wanu ndandu ya mandamano (DW, Lusa) ● Caifadine Manasse katuwisiwa ncaty ya kamati ya Frelimo mu provínciya ya Zambézia (Evidências) ● Secretária do Estado wa provínciya ya…
24 Mar 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 17 a 24 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • UIR wefya tiba ya kuluaza m'masso mu niya ya kukataza kupitisiwa maiti a Azagaia (Integrity Magazine) • Ciclone Freddy udangula manhumba 40 adjenguiwe Macuse (Carta de Moçambique) • Tiribunali ya Winguereza Ituwala kiassi chá milhão 62 za meticais, nzuluco…
17 Mar 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 10 a 17 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Nkutabo wa Nyusi na Momade wisa bila kukubaliana na kitondola m'madistritu (VOA) • Celso Correia lazima alebele nsamah kwa assilia 50% ya wamocambiqui wainshi na hali ya njala (Integrity Magazine) • EDM inkeshari mwandishi wa habari eleze kuhusu Rushuwa…
10 Mar 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 03 a 10 de Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Mpreza ya Ruanda yankusakula Kutenda ulinzi wa kibinafuss ncaty ya kazi za kulaviwa gás julu ya Moçambiqui (Zitamar News) • Kitondola tcha baidi na haki na sharia, kamba Ossufo Momade (VOA) • Wanu watumila ujambazi para kuwakola matadjili wapata…
3 Mar 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 24 de Fevereiro a 03 Marco de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Moto udangula nhumba ya Gazeti Txopela na Rádiu Chuabo pa cidadi ya Quilimani (Carta de Moçambique) • Kukwela pereçu ya mikukuta ya jamih yenenda cidadi ya Maputo kuzidisa hali ya wanu masikini (Lusa) • Tchama FRELIMO isaka ibadilishe katiba…
24 Feb 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 17 a 24 de Fevereiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Mpereza ilazimika kuwalavya wakazi ndandu ya vita Ili kutendeka Cabo Delgado (Lusa) • Wafunguiwa wakazi wa INATRO, ndandu ya rushuwa (CIP) • Bungue la Inti lilavya njadala wa kutendeka kitondola m'ma distritu (Lusa) Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa…
17 Feb 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 10 a 17 de Fevereiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Raiss wa miaca mitano idjayo assitondoliwe kwa kufulata kabila - kamba Hama Thai (Evidências) • Renamo wadai kamba wana tchama wa Frelimo ndiwamulaye muanachama wawo Tete (O País) • Hali ya vita Ili kutendeka mpaka sambi yankwenguenza hali ya…
10 Feb 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 03 a 10 de Fevereiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Rushuwa ingali Tafawity ulu mu Inti ya Moçambiqui, kamba mbaxadori wa Inti itiwa Alemanha (Canal de Moçambique) • Wanainchi wa Mocímboa da Praia wankulalamika ndandu ya tabiya mbaya za madjeshi wa sirikali (Integrity Magazine) • Wanu wasafirisha wanu na…
3 Feb 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 27 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Moçambiqui aina uwongozi wala upinzani wa mana (Savana) • Guebuza kalavya masowezi awonesa kamba angali nzima (Mediafax) • Mishahara ya sambi ingali julu para viongozi wa ngazi za julu (Mediafax, Carta de Moçambique) Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa…
27 Jan 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 20 a 27 de Janeiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Mpreza ya wa China isinganiwa ikitenda kazi kinhume tcha sharia (Magazine Integrity) • Tafawity za ncaty zisababisha kutowa kupatikana nafassi ya warenamu kwasa bunduqui (Jornal Zambeze) • Muandichi wa habari ka wakeshari mapulíciya watano (Lusa) Landikisse uzuji wa Podcast…
19 Jan 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 13 a 20 de Janeiro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Joaquim Chissano awona sababu za kukataza kutendiwa kitondola m'madistritu (O País) • Wanza upelezi kuhusu habari za muanabungue kuhusiana na dili la madawa akulevya (DW) • Yenguezeka milandu iwusiana hali ya rushuwa ncaty ya owongozi wa Filipe Nhysi, wawona…
13 Jan 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 23 a 30 de Dezembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Bungue lá inti litenda kamati para kupeleleza dalili za muanabungue adanaziliwa kusafirisha madawa akulevya (Integrity Magazine) • Kazi za sharia África do Sul zikatala kukubali niya za kudjissiwa Manuel Chang mu inty ya Moçambique (Lusa) • Wanachama wa RENAMO…
23 Dec 2022 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 16 a 23 de Dezembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Kamati ya ma hakimu iwatuwissa wakazi watano ndadu ya kwiwa nzuluco (Carta de Moçambique) • Madjeshi wa m'makaya wankuzulumu mu distritu ya Muidumbe (Evidências) • RENAMO intondola Kiyongozi anfulata nkulu wawo ncaty ya tchama. (CanalMoz) Landikisse uzuji wa Podcast…
16 Dec 2022 4 min

NoticiÁudio Kimwani de 09 a 16 de Dezembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Tribunal iwafunga 11 ncaty ya 19 wastakiwa ncaty ya deni sa idjiwanikana (Carta de Moçambique, DW) • Renamo na MDM wakuungana para kuwalavya wali kulongoza Moçambiqui (Evidências, O País) • Wanu watendile vita ya Renamo wankulalamika kutowa kuwepo nshahara…
9 Dec 2022 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 02 a 09 de Dezembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Madjeshi wastaafu wakoliwa kwa daí ya kusaka kulihunga na mashababi watenda vita Cabo Delgado (Evidências) • Walimi wa golossu Cabo Delgado wankulalamika kutowa kuphata maali pa kuuzanha (Carta de Moçambique) • Yanza hukumu ya deni sa idjiwanikana (DW) •…
2 Dec 2022 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 25 de Novembro a 02 de Dezembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Ilawila pandja walaka ya OJM ilebela kupasalisiwa wanemba wawo (Carta de Moçambique) • Kiassi tcha wanu 1.400 wakimbizi wa vita ya Cabo Delgado wankuinshi na njala Niassa (VOA) • Kiyongozi ntoto wa Mapulíciya mu distritu ya Palma ndimodjiwepo ya…
25 Nov 2022 6 min

NoticiAudio Kimwane 18 a 25 de Novembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Nyusi katumila milhão 155 za meticais kwa kuhuza mikukuta 17 ya kifahari para viyongozi wa Frelimo (Carta de Moçambique, CanalMoz) • Mabispu wa gereja católica awali kurizika na uwongozi wa Sirikali ya Mocambique (MediaFax) • Mapulíciya wa Tete wanfunga…
18 Nov 2022 6 min

NoticiAudio Kimwani 11 a 18 de Novembro de 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Mapulíciya watenda mandamano akukomaziwa utondoliwa Filipe Nyusi kulongoza tchama Frelimo (Evidências) • Wanainchi wainshi pepi na maali mulaviwa maali a pansi wangali wakivunjiliwa haki zawo. (DW) • Matokeyo a vita distritu ya Namuno assaba hali ya kwenguezeka wakimbizi (Mediafax)…
11 Nov 2022 5 min

NoticiÁudio Kimwani 04 - 11 de Novembro 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Muandishi wa habari Arlindo Chissale yankunkola Njala n cadeya mu distritu ya Balama (Integrity Magazine) • Haki za Kutenda mandamano zankutumika ikwa kwankundeleya para chama Frelimo, weleza wanu wa kawaida (DW) • Guebuza alifiwe ku nkutano wa Comité Central…
4 Nov 2022 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 28 de Outubro a 04 de Novembro 2022

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Nyusi kafungula nhumba para kazi za PGR pa cidadi ya Inhambane iuzanhiwe na jamazake Manuel Chang (CDD, O País) • Sirikali ya Nampula yankutumila nzuluco mwingui kwa kudjenga xicola na xipitali nhingui za siwe kudjenguiwa (Evidências) • Kiyongozi wa…
28 Oct 2022 6 min
1 – 20