Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
27
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado 27.10. 2022

Nandele! Kalibu lidi lya Cabo Delgado mutale 27 mwedi wa kumi mu 2022. lidi lya Cabo Delgado ni litala lya Dyabali likandyangigwa na Plural Média, vapwashalana na lishilika lya Cabo Ligado.

Ambi pata Miuti vyadyabali

🔸 Vyaukalao vyambi pa Sede ya Macomia shitadidye kupela vanu Ntcheche.

🔸 Matalopa va Ruanda vandyonolela dikaputi didji Mocimboa da Praia.

🔸 PMA paka ambi vakulota mwaku pakulota kuvapwashela vakutila ingondo Cabo Delgado.

Pagwa upata dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu Facebook, Telegram, utumila mandichi podcast.

na undapata dyabali yadao mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangondi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani na Kiswahili.

Na undaigwilila malove leto mundindila dyakuvilingananga kenga: https://iono.fm/e/1237536

Plural Média dyabali dya inangodi yako
25
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado 25.10. 2022

Nandele Kalibu lidi lya Cabo Delgado, mutale 25 mwedi wakumi 2022. Lidi lya Cabo Delgado ni litala lya dyabali dikandyangika na Plural Média, vapwashela lishilika lya Cabo ligado.

Ambi pata miuti vyadyabali

🔸 Vandikamuligwa vanu vavili iboma ya Chiúte.

🔸 Vyaingondo upande wavaimba mali shitadidye kwimidya kwa lishilika laumwa mali rubis.

🔸 Shilinga sha vakutila ingondo dimiya kumi elfu vandipata diducomento.

Pagwa upata Dyabali dya Cabo Delgado,upitila Facebook, Telegram na podcast. na undapata dyabali mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga, Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani na Kiswahili.

na undapata malove leto mudindila dyakuvilingananga kenga, https://iono.fm/e/1237536

Plural Média dyabali dya ianangodi yako.
19
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado 20.10. 2022

Nandele kalibu shimadengo sha lidi lya Cabo Delgado, matale 20 mwedi wakumi mu 2022. Lidi lya Cabo Delgado ni litala lyadyabali likandyangika na Plural Média, vapwashalegwa na lishilika lya Cabo ligado.

Ambi pata miuti vyadyabali.

🔸Vashanundo vandivabwa vanu vatatu Ancuabe.

🔸Vanitete vakutangadika ingano kwova wandichi wambone Panjini wa Pa Pemba.

🔸ADIN avanava kwandika mashauma lavalanga mavuno la Cabo Delgado.

Pagwa upata dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu ndilila: https://iono.fm/1237536.Facebok, Telegram, utumila mandichi podcast. na undapata dyabali mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani, na Kiswahili.

Plural Média dyabali ya inangodi yako.
18
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado 18.10. 2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado mutale 18 mwedi wakumi mwaka 2022, ali ni litala lya Dyabali likandyangika na Plural Média, vapwashela lishilika lya Cabo ligado.

Miuti vyadyabali.

🔸 Vashanundo vandivabwa vanu vavili Nangade.

🔸 INGD vavele tayali kwangangola shaishoe muwakati washiku Cabo Delgado.

🔸 Mabulisa Cabo Delgado vandipata vikalelo yalimanhidyo na PNUD.

Pagwa upata Dyabali dya Cabo Delgado, upitila Facebook,Telegram utumila mandichi podcast. na undapata kila wakati dyabali mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamab ya +258843285766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa,Kimwani, na Kiswahil.

Undaigwilila dyabali dyeto mu dindila dyoe.

Plural Média dyabali ya inangodi yako
13
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado 13.10. 2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado mutale 13 mwedi wakumi mumwaka 2022.

Dyabali dyanelo dikuchi doni.

🔸 vashanundo vanimwa mwanitete jumo aldeia Ntoli Nangade.

🔸 Shimadengo sha SADC vadikabicha vikalalo yavakwewe kwashimadengo na vashanundo.

🔸 Upande uji wa vamwalimo vandiujila mudiboma mwavavele vashanundo

Pagwa upata Dyabali dya Cabo Delgado, upitila muindila ya www.avoz.org, facebook, Telegram utumila mandichi podcast.

na undapata Dyabali mu WhatsApp ujela ubalugwa inamba ya +258844285766 utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Kimwani na kiswail.

Plural Média Dyabali ya inangodi yaulota kwigwilila.
11
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado11.10. 2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado mutale 11 mwedi wa kumi mu mwaka 2022.

Miuti vyadyabali vikushi doni.

🔸Vandyandika vyaukalao vyambi vitato Cabo Delgado.

🔸Valume muligali ya Maahandra vanikamula lideli wa idini Chiure.

🔸Vashanundo vanditenda vyaukalao aldeia Omba iboma yaku Mueda.

Pagwa upata Dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu www.avoz.org, facebook, talegram utumila mandichi podcast.

undapata Dyabali yadao mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi yako kenga Portugues, Emakwa,Shimakonde, Kimwani na Kiswail.

Plural Média Dyabali ya inangodi yako.
06
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado 06.10 .2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado chimadengo sha tale 6 mwedi wakumi mumwaka 2022.

Miuti vyadyabali

🔸 Mwaka mwano vashanundo vangaisha Cabo Delgado:ACNUR vakuvalanga kwila kwa migagolo.

🔸 Shilikali vakuvalangila vakuvaungila kujila kwavanitete makadja mwao.

🔸 Vashanundo 20 vandilikabicha manda mwavananangaledi Mocimboa da Praia.

Pagwa upaga Dyabali dya Cabo Delgado, upitila site www.avoz.org, Facebook, na Telegram utumila mandichi podcast.

na undapaga Dyabali dya lijimbo mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamba +258843285766, utandola inangodi yako kenga, Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani na Kiswail.

Plural Média dyabali ya inangodi yako
04
OCT

Lidi Lya Cabo Delgado 04.10 .2022

Kalibu lidi lya Cabo Delgado, ali ni litala lya Dyabali dya Lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangika na Plural Média, vapwashalena na lishilika lya Cabo Ligado.

Mu liduva lyambili tale 4 mwedi wakumi mu 2022 tukuvanao miuti vishi doni.

🔸 Vashanumdo vanditenda kavili vyaukalao iboma ya Macomia na Meluco.

🔸 Shiliki vatedoni Palma ikupagwa amani nakulaledya kwambone.

🔸 Vashanundo vavili vandilikabicha mwavananangaledi Nangade.

Pagwa upata Dyabali dya Cabo Delgado upitila mu indila www.avoz.org, facebook, telegram utumila mandichi podcast.

na undapata dyabali mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani, na Kiswail.

Plural Média dyabali ya inangodi yako
29
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 29.09.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado, litala lya dyabali dya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangika na plural Media vapwashelana na lishilika lya Cabo Ligado.

Muliduva lya alamisi tale 29 mwedi watisha dyabali dikuchi doni.

🔸Moçambique na tanzania vakuvanao nguguvala wakuambangila mwa wa vashanundo.

🔸Vyaukalao vinji iboma ya Nangade na Mueda.

🔸Kwa isumana ipitile dinditandeka dyajali nane dya vashanundo.

Pagwa upata Dyabali Dya Cabo Delgado, upitila mu avoz. Org, facebook, Telegram utumila mandichi podcast.

na yado undapata Dyabali mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani na Kiswail.

Plural Média dyabali ya inangodi yako
27
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 27.09.2022

Pokele nandele walinagwaledyo, kalibu lidi lya Cabo Delgado litala lya Dyabali dya Lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangika na plural Média, vapwashalana na lishilika lya Cabo Ligado.

Muliduva lyanelo lyambili tale 27 mwedi watichi mu 2022, tukuvanao mwiti vyadyabali vichi doni.

🔸Kwa vyaukalao vyambili iboma ya Metuge, vashanundo vandivabwa vanu mwano.

🔸Shimadengo sha SADC vakwamini kupela na kuligwa matalopa vao iboma ya Nangade.

🔸Vanitete vakujila kwa likukuku Diboma dya ku Nampula na diboma dya Cabo Delgado.

Pagwa wigwilila ngwengwe Dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu avoz. org, facebook, Telegram, utumila mandichi podcast.

na undapata Dyabali dyeto mu WhtsApp, ujela ibalugwa inamba ya +258843285766, utandola inangodi yako kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani, na Kiswail.

Plural Média Dyabali ya inangodi yako.
22
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 22.09.2022

Nandele kalibu lidi lya kabo Delgado ali nilitala lyadyabali dya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangigwa na plural media vapwashala lishilika lya Cabo ligado.

Dyabali dya alamisi tale 22 mwedi waticha mu mwaka 2022 Dikuchi doni

🔸Vandikamuligwa vanu vatatu padipagwite dikolometa salasini ndawika pa sede ya Metuge.

🔸Felipe Nhusy akuvajugwa vanitete vavasome vanu makumi nane vavele navashanundo.

🔸Matalopa FADS vandibamola dibase dya vashanundo Nangade.

Pagwa ngwengwe upata Dyabali dya Cabo Delgado, upitila mu avoz.org, facebook,telegram utumila mamdichi podcst.

na undapata Dyabali yadao mu WhatsApp ujela ibalugwa inamba ya +258843385766, utandola inangodi kenga Portugues, Shimakonde, Emakwa, Kimwani, Kiswail.

Plural Media Dyabali ya inangodi yako yaulota kwigwilila
19
SEP

Lidi Lya Cabo Delgado 20.09.2022

Nandele kalibu lidi lya Cabo Delgado, litala lya kupata dyabali dya lijimbo.

Lidi lya Cabo Delgado likukandyangigwa na plural media, vapwashela lishilika Cabo Ligado.

Muliduva lyanelo liduva lyambili tale 20 mwedyau waticha mu mwaka 2022 dyabali dikuchi doni.

🔸Matalopa kumi nasita vandipela Macomia.

🔸Kuluna ya matalopa FDS na va SADC vandijila mu emboscada Nangade.

🔸Palikomeko lya likulumukilo kwa shinamilo Cabo Delgado (CPD), ikuka muchu bila kumanhika kwa vananangaledi.

Pagwa ngwengwe upata dyabali dya Cabo Delgado upitila mu avoz.org, facebook, telegram utumila mandichi podcast.

na undapata Dyabali mu WhatsApp, ujela ibalugwa inamaba ya +258843285766, utandola inangodi kenga, Portugues, Shimakonde, Emakwa,Kimwani, na kiswail.

Plural media dyabali ya inangodi yako.

279 episodes

« Back 13—24 More »