Radio Rosestad Rosestad Godsdiens

Rosestad Godsdiens

Christelike oggenddienste wat uitgesaai word Maandag tot Saterdag om 08:30 asook Sondag Erediens om 09:00 en die Aanddiens om 19:00
Daily Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity
359 Episodes
1 – 20

Sondagoggend Erediens - Ds Johan Marais

DIE OPENBARING 4 God sit op die troon 1Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: “Kom op hierheen, en Ek sal vir jou…
14 Jul 3AM 24 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Johan Marias

1 PETRUS 4 Wie gely het, het met die sonde afgereken 1Omdat Christus dan liggaamlik gely het, moet julle julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het, met die sonde afgereken het: 2vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike…
13 Jul 2AM 19 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Johan Marais

1 PETRUS 2 Die volk van God, gebou op die kosbare hoeksteen 1Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. 2Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry…
12 Jul 2AM 17 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Johan Marais

HEBREËRS 12 Moenie die genade van God verwerp nie 14Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. JESAJA 6 Jesaja word geroep om profeet te wees 1In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien…
11 Jul 2AM 14 min

Woensdag Oggenddiens - Ds Johan Marais

1 KORINTIËRS 6 11En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. 1 JOHANNES 3 2Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God…
10 Jul 2AM 13 min

Dinsdag Oggenddiens - Ds Johan Marais

1 PETRUS 1 Oproep om heilig te lewe 13Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 14As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het…
9 Jul 2AM 13 min

Maandag Oggenddiens - Ds Johan Marias

LEVITIKUS 11 44Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig. Julle mag julle nie verontreinig met enige van die kleiner diertjies wat volop voorkom in die veld nie. 1 PETRUS 1 16Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is…
8 Jul 2AM 20 min

Sondagaand Etediens - Past Marius Jacobs

LUKAS 6 38Gee, en vir julle sal gegee word: 'n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.”
7 Jul 1PM 22 min

Sondagoggend Etediens - Past Marius Jacobs

GENESIS 3 8Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin.
7 Jul 3AM 26 min

Saterdag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

HABAKUK 3 17Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees,
6 Jul 2AM 16 min

Vrydag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

HABAKUK 3 17Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees,
5 Jul 2AM 17 min

Donderdag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

PSALMS 46 God is vir ons 'n toevlug 1Vir die koorleier. Van die Koragiete. Op die wysie van “Jong Vroue”. 'n Lied. 2God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. 3Daarom is ons nie bang nie, al gee die…
4 Jul 2AM 16 min

Woensdag oggenddiens - Past Marius Jacobs

JOHANNES 6 Die vermeerdering van die brood (Matt. 14:13-21; Mark. 6:30-44; Luk. 9:10-17) 1Hierna het Jesus na die oorkant van die See van Galilea toe gegaan, wat ook die See van Tiberias genoem word. 2'n Groot klomp mense het agter Hom aan gekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat…
3 Jul 2AM 17 min

Maandag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

PSALMS 23 Die Here is my herder 1'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 2Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. 3Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot…
1 Jul 2AM 17 min

Sondagaand Erediens - Past Deon Bosch

LUKAS 11 34Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. 35Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie.
30 Jun 1PM 32 min

Sondagoggend Erediens - Past Deon Bosch

KOLOSSENSE 1 Ons dank God vir julle 3Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle 4omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. 5Hierdie geloof en liefde is gegrond op…
30 Jun 3AM 31 min

Saterdag Oggenddiens - Past Deon Bosch

PSALMS 23 Die Here is my herder 1'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 2Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. 3Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot…
29 Jun 2AM 21 min

Vrydag Oggenddiens - Past Deon Bosch

JOHANNES 21 Jesus verskyn nog 'n keer aan sy dissipels 1Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur: 2Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels…
28 Jun 2AM 17 min

Donderdag Oggenddiens - Past Deon Bosch

MATTEUS 11 Die uitnodiging van Jesus (Luk. 10:21-22) 25Daardie tyd het Jesus gesê: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. 26Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. 27“My Vader…
27 Jun 2AM 17 min
1 – 20