KOPSKUIF

Kopskuif creates a platform where role-players can be heard. You can expect interviews with school principals, learners, parents, educational experts, external role players in education and educators. Education is everybody's responsibility and we want everyone to get involved. A project in partnership with the ATKV. The ATKV believes that education is everybody’s responsibility.
Weekly Afrikaans South Africa Christianity · Education
184 Episodes
12 – 32

KOPSKUIF - René Bogovic

03.06.2023 - #Kopskuif deel die poliglot, René Bogovic, sy storie. René is ’n PhD-kandidaat in Sosiologie aan die Universiteit van Toronto en het ook ’n agtergrond in filmvervaardiging, etnografie en tale – sy drif hiervoor het hom genoop om ’n hele boel tale onder die knie te kry. Skakel in…
3 Jun 41 min
12 – 32