Plural Media NoticiAudio Changana

NoticiAudio Changana

Mukhwepa wa vhiki wa mahungu ya risima ya Moçambique ma bondzuliwaka hi Plural Media.
Weekly Tsonga Mozambique News
114 Episodes
1 – 20

NoticiÁudio Changana de 01 a 08 de Dezembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Renamo a peta ximangalu xa vujambana xi hehlaka comandante wa maphoyisa kun'we ni PCA wa TVM (Lusa) ● Movha wa tiyimpi wu yimisiwa nyanghweni wa Tv Sucesso nkarhi aku huweleliwa mihandzu…
1 Dec 6 min

NoticiÁudio Changana de 24 de Novembro a 01 Dezembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Secretário de Estado wa Manica a xixiwe xitulwini ndzhaku ka marito ma nga pfuxa mapongwe (O País) ● Nyusi a sola mayendlela ya comando ra masochwa manga ku humuleni aku lwiseni…
24 Nov 6 min

NoticiÁudio Changana de 17 a 24 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● PCA wa Tv Sucesso, a dzukiseliwa hi rifo (Integrity) ● Vabixopo va makereke ya Anglicana va sindzisa ku humesiwa ka Dom Carlos Matshinye hi xihantla (O País) ● Ku pfumaleka ka…
17 Nov 7 min

NoticiÁudio Changane de 10 a 17 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Graça Machel a vula svaku Frelimo a fanela ku pfumela hiku twisisa kukulu aku hluliwa (Lusa) ● Cesta Gastão Nhussi a khwelisiwa hi ndlela yaku hlamalisa a xitulwini xa vuphoyisa (MediaFax)…
10 Nov 7 min

NoticiÁudio Chamgana de 27 de Outubro a 03 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Mintamu ya vuphoyisa ya pfumela kuva yi dlaye jaha rin'we ari li ka xitereka a Chiúre (O País) ● Vasechi va tsumbula maqhinga yaku jikisa male ka mintamu ya Makhandza yaku…
27 Oct 6 min

NoticiÁudio Changane de 20 a 27 de Outubro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Tribunais decidem decidem a favor da Renamo na Cidade de Maputo (Mediafax) ● Dez homens armados roubam armas na Manhiça (Integrity) ● População de Mieze exige cumprimento das promessas feitas pela…
20 Oct 7 min

NoticiÁudio Changana de 13 a 20 de Outubro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Xihubzana xa Mintlhanganu ya xitshungu xi mangala timhaka ta hlawula mani leti tinga kavinyetelaka nawu (Lusa) ● TotalEnergies a mangaleliwa hiku kala ku khatala, ku fambeni ka vudumeli bza vahlamuki a…
13 Oct 5 min

NoticiÁudio Changana de 06 a 13 de Outubro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Ntsena makume mambirhi nkombo eka ntlhanu wa magidi madzana mambirhi ni makume mambirhi ni wun'we wa masochwa ya Renamo, hi wona ma yamukelaka a timpenceni (A Verdade) ● Mintirho ya vuthethisi…
6 Oct 7 min

NoticiÁudio Changana de 29 de Setembro a 06 de Outubro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Vanhu vaku kala vanga tiviwi va hahlulele a ntsindza wa MDM aka Ncayi-Ncayi (Boletim Eleitoral, CIP) ● N'wamabindzu mun'wani a khomiwile lomu doropeni ra ka Maputsu (Integrity) ● Stela Zeca a…
29 Sep 6 min

NoticiÁudio Changana de 22 a 29 de Setembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Xitshungu xa Olinda xi ringeta ku yimisa mintirho ya nkomponi ya tiko ra China (Integrity) ● Ku pfumaleka ka male ndzeni ka vuphoyisa ku hlukumeza svikole sva vuwupfisi (Carta de Moçambique)…
22 Sep 7 min

NoticiÁudio Changana de 15 a 22 de Setembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Mintlhanganu yaku hanyela xitshungu yi sola ku dumeliwa ka mutsali wa mahungu hi muvoneleli wa Filipe Nyusi (RFI, CDD, MISA) ● Madzana-dzana ya khale ka valwi va Renamo ava balisiwanga akuva…
15 Sep 7 min

NoticiÁudio Changana de 01 a 08 de Setembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● CIP a paluxa vapfuneki vangari vangani va Frelimo ka mintirho ya ta machapu ya migodi (Carta de Moçambique) ● Hamfu ya minjangu ya Moçambique yi hanya yi ngana magezi mintini ya…
1 Sep 6 min

NoticiÁudio Changana de 25 de Agosto a 01 de Setembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Chang a vula svaku Nyusi hi yena anga mu komba tindlela akuva a sayina svikweneti sva xihundla (Canal de Moçambique) ● Mfumu wa xifundza xa Larde wu humesa male hi ntsengo…
25 Aug 6 min

NoticiÁudio Changana de 18 a 25 de Agosto de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Xitshungu xa Dondo xi hehla nkomponi hiku wutla magqeke (DW) ● TotalEnergies ya twisisa svaku inlaveko ku vanhu va Cabo Delgado vave ni ntirho (VOA) ● Vawongoli va dzukisela hiku yimisa…
18 Aug 6 min

NoticiÁudio Changana de 11 a 18 de Agosto de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Maphoyisa ma dzukisela hiku rhamba xitereka hiku xwela ka miholo (Integrity) ● Nyusi a hlundzukela holobze-nkati wa timhaka ta ndzeni ka tiko hi kola ka timhaka ta vuyivi bza vanhu (Canal…
11 Aug 7 min

NoticiÁudio Changana de 04 a 11 de Agosto de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : • A mfumu wu dzukisela lava yendlaka xitereka hikuva wu thola vawongoli vampsha (Lusa) • Vatirhi va mfumu va hehla Frelimo hiku va koxa timale akuva ti seketela a mpalwa (Mz News)…
4 Aug 7 min

NoticiÁudio Changana de 28 de Julho a 04 de Agosto de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : • Murhangeli wa tiko Nyusi, a soliwa hiku luza timale hi tiyendzo taku tala (VOA) • Maphoyisa ma yalela murindzelo waku lhongozela jaha ringa lova a muntini wa vuphoyisa aka Maputsu (Integrity)…
28 Jul 7 min

NoticiÁudio Changane de 21 a 28 de Julho de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : • Ku yengeteleka nhlayu ya vatirhi va mfumu vaku pfumala muholo (Carta de Moçambique) • Moçambique a posa svigotso sva tiyimpi sva Renamo a Vutswana, akuva svi hlayisiwa hi mpfhuka wo karhi…
21 Jul 7 min

NoticiÁudio Changana de 14 a 21 de Julho de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : • Afrika Dzonga ahaku posa Manuel Chang amu yisa a Merika N'walungu (Lusa) • PRM a tsimbisa svirho sva yena akuva svi vula xo karhi ka ma redes sociais (Carta de Moçambique)…
14 Jul 7 min

NoticiÁudio Changane de 07 a 14 de Julho de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : • Mfumu wu yimisa ku thola vatirhi vampsha (A Verdade) • Vajondzi va hanya ni svibulukwa a Sofala (Rádio Moçambique) • Vawongoli va huwelela xitereka ku sukela muvhulu (Lusa). Akuva wu yingela…
7 Jul 6 min
1 – 20