Umhlobo Wenene FM

SOUTH AFRICA | WEBSITE | FACEBOOK | TWITTER
Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station in Port Elizabeth, South Africa, providing Xhosa language News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people who understand Xhosa, the second largest population group in South Africa, Umhlobo Wenene Fm is second largest radio station in the South Africa.

Lelika Yehova Ihlabathi

22 EPISODES |  Podcast, ±9 min episode every 9 weeks, 2 days
This is a religious show that comes once a week, Thursday. The show is presented by an experienced broadcaster who has been with the station for many years. Content of the show and music played is geared towards religion. Various denominations are invited to preach every Thursday. The show appeals to both Young and Old of our society. In the past, the show has been going out to restore hope to places like prisons.

Emfuleni Wothando

33 EPISODES |  Podcast, ±48 min episode every 4 weeks, 6 days
This show which is on air every Wednesday evening is a music show that caters for love songs and ballads. The show has a popular feature of listeners bringing challenges they encounter around love matters. Listeners call in to share advise and there is also a an expert who gives a professional advice.

Siseluthandweni

23 EPISODES |  Podcast, ±47 min episode every 3 weeks, 6 days
This is a music show that caters for love songs and ballads. One of the features of the show is where a celebrity sits with the presenter for a full hour and listeners call to ask questions about the guest. The show goes as far as having broadcast live from celebrity’s home.

Mthetheleli Bra Sek Sekeleni

2 EPISODES |  Podcast, ±1 min episode every 1 hour
Ambrose Elias Mteteli Sekeleni uzalwa ngumfundisi uLeopold Thokozile Sekeleni no Algina Ninyana Sekeleni, intombi yakwa Pakkies abangasekhoyo. Uzalwa ngomhla wesithandathu ku October 1950, ezalelwa eKokstad. Ungunyana wokuqala kubantwana abathathu. Amabanga akhe aphantsiuwenze eBhongweni eKokstad, aphezulu uwenze e St John's College eMtata. Uzimanye ngeqhina lomtshato nentombi yakwaCakata eCebe kuCentane ngonyaka ka 1975, balizwa ngabantwana abathandathu: Bongani, Thandile, Siyabulela, Bukiwe, Banele noLoyiso. Uxelenge ngo 1974-1976 kwi Department of Justice eDutywa. Ngo1977 waya kwaTeba (Mount Frere). Ngo1986 uqale eRadio Transkei yade yadityaniswa noMhlobo Wenene. Uthathe umhlala phantsi ngo 2013. Uhlaselwe kukugula ngo January 2015, yaze impilo yaba mandundu ngo August 2015 de wabe usutywa kukufa ngomhla we 9 November 2015. Ushiya ngasemva unkosikazi, udade wabo (Joyce), umtakwabo (Boy), abantwana abathandathu kunye nabazukulwana abasibhozo. Lala ngoxolo Mbongo, Mbuyisa, Khoza, Mvemnyama, Mad'eselangeni, Ongaphekelwa livila, Ndima. Sizobonana kwelizayo.

22 channels

« Back 13—22 More »