Episode 2821

#Mahlakung-Mongaka Malehu o a lwala o hlakahlakane e bile Mabatho o mo humane a idibetše, mola ka lehlakoreng le lengwe re ekwa Konstabel Mpedi a befeletšwe Jonjon gore nkane ba mo išitše ga Mojela ka gore Alfios o tlile go gana ka yena, e bile gape re kwa Monica a ganetša Malehu go ya ga Mpedi.Naa ke gona ge le padile lenyalo lela la Mpedi le Malehu goba le tla phomelela?