HALLELUJA AMEN deur Ilne Fourie

Dit is ‘n baie belangrike dag vir Broer Gawerjal Grootwoord. Die nuwe dominee op die dorp, ds. Hendrik Hermanus Haasbroek, word vandag verwelkom, en Broer Gawerjal het besluit om dit op ‘n gepaste wyse in te wy met lofgesang en hallelujas. Die kerkkoor het ‘n noodvergadering waar daar besluit gaan word wat hulle moet sing om die nuwe dominee te laat tuis voel. Daar is egter een probleem – die kerkkoor kan glad nie sing nie… Boonop is daar slegs drie lede, en sedert hulle ontstaan het geen nuwe lede kom aanmeld nie. Tussendeur ‘n toondoof-dowe orreliste, ’n alkoholiese alt, ‘n suurpruim sopraan en ‘n Skouspel-sokkie-boob-bokkie moet arme Broer Gawerjal bontstaan om die spul te beheer en te laat harmoniseer. Die rolverdeling is Broer Gawerjal Grootwoord - Ivan Abrahams, Koster Karel - Royston Stoffels, Hannah Hooglied - Celeste Matthews Wannenburgh, Bettie Bas - Annelize van der Ryst, Poppie Prinsloo - Esther von Waltsleben en Tannie Annie - Zenobia Kloppers.