DIE WILDEDRUIF VAL deur P.H. Nortjé - Episode 53

Die goeie reënval is nie net baie welkom in die Onder-Kloof nie, maar laat by Hans ook die hoop ontstaan dat die droogte op Hoekplaas uiteindelik gebreek sal word. Verwysings na die vloed van 1905 en die voorspellings van Hendrik Skoorbek, demp die opgeruimde stemming aan tafel.