ALTA-Rnatief met Alta Strauss - Die beste weergawe van jouself - EP4

Is dit ‘ok’ om tevrede te wees met NIE die beste weergawe van jouself nie?
Jy berou alleenlik wat jy nie gedoen het in die lewe nie. Selfs al pak
jy iets aan en jy slaag nie daarin nie, is dit beter om daarmee saam
te leef as die wete dat jy nie die waagmoed gehad het om te
probeer nie.