Vers en klank 3 November 2020

Erica Wessels lees gedigte voor uit Carina Stander se digbundels, Die vloedbos sal weer vlieg en Woud van nege en negentig vlerke. Joan Hambidge skryf: Hier is 'n digter wat eg metafories dig, suiwer is en op 'n eerlike wyse met die lewe en spiritualiteit in gesprek tree. Ons het 'n terugkeer na die eenvoudige, uitstulpende, bykans magiese vers. En Henning Snyman: Hier is iemand wat self die rotskuns skep en nie nog 'n digter wat óór die rotstekening skryf nie. Sy dig ru, sy dig wreed, sy dig loutere skoonheid en diep emosie. Dit maak haar werk so fris en gelaai met energie.