DIE WILDEDRUIF VAL deur P.H. Nortjé - Episode 31

Hans en Robert moet elke dag rondloperdonkies gaan aankeer om te begin droë hout aanry vir die turksvystroopkokery, maar Martha is bekommerd oor die seuns se veiligheid. Hans kry kans om Robert terug te betaal vir die poets wat hom gebak is toe hulle Ousus en Angelier die eerste keer saam gaan melk het.