Liopelo Maphathe yo eleng mo diragatsi yo o itsegeng thata mo ditshwantshong tsa Television

Re buisana le Liopelo Maphathe yo eleng mo diragatsi yo o itsegeng thata mo ditshwantshong tsa Television. O dirile mo ditshwantshong di tshwana le Muvhango, Gaz’Lam, Moferefere lenyalong, Back stage le Scandal magareng ga tse dingwe. O dirile mo thulaganyong ya Afro Café go akaretsa le in your defense mo nakong e e fitileng. Se se itumedisang ke ntlha ya gore o dirisa puo ya gagwe ya Sesotho mo tiragatsong ya gagwe ebile ke mongwe wa batho ba ba tsweletseng go tshegetsa basadi mo entertainment industry. Re keteka leeto la gagwe la bodiragatsi mo Aforika Borwa. .