Madi a kotlo ya ngwana/bana goya ka Maintenance Act 99 of 1998 le Mme Tshepiso Letoaba

Goya ka Maintenance Act 99 of 1998, e tlhalosa gore maikaelelo a Maintenance Act kego netefatsa gore batsadi botlhe ba tsaya karolo yago tlhokomela ngwana ka madi. Mme gase batsadi botlhe bao ba tlamelang bana ba bone ka madi, ke ka moo o fitlhele go iwa di kgotlatshekelo. Ka nako tse dingwe o fitlhele Rre a dira, a nale le letseno, mme go sena sepe se se bontshang gore o nale letseno. Mme ene o nale tiro. Kgotlhatshekelo e thusa mo seemong se se jalo? Moeng wa rona ke Mme Tshepiso Letoaba ke Attorney gotswa kwa Legal Aid.