Mekgwa ya go ithuta nakong ya #Covid-19

Go fihla ga bjalo, ke dikgwedi mola bana ba di University ba boelago Dikolong. Potšišo ke gore go šoma mekgwa efe gore ba ithute? Gona ba lebana le dihlohlo dife ge bale kua di University moo nakong ya Kiletšo ya mesepelo? Re boledišana le Rebecca Mohaule, moithuti wa dithuto tša Public Development ebile ele moleloko wa SRC ka Wits.