Riglyne vir Covid-19 infeksiebeheer

Tydens vanoggend se inligtingsessie in die kommunikasiesentrum in Windhoek word Covid-19 riglyne vir infeksie beheer en voorkoming asook begrafnisse onder die loep geneem. Dr Apollo Basenero die Hoof Mediese Beampte belas met die kwaliteit bestuursprogram van die Ministerie van Gesondheid het gepraat oor maatreëls wat werkgewers in gebruik kan neem om die verspreiding van Covid-19 te beperk.