Himba ouers vrees korona

Die reeds gemarginaliseerde Ovahimba gemeenskappe in die Kunene-streek gaan gebuk onder droogte toestande en het nou ook hulle kinders uit die mobiele Ondao Laerskool uitgehaal uit vrese vir korona. Die skool, wat vanuit mobiele eenhede bestaan is spesifiek geskep vir die nomadiese Ovahimba en het 3800 laerskool leerders. Die Ombudsman John Walters sê dit is die ouers se reg en dat die vrese oral oor die land bestaan.