Rand en sent 12 Julie 2020

Richus Nel van PSG Wealth moedig verbruikers aan om hulle beplanning vir aftrede te hersien en aan te pas, sodat jy genoeg dekking het wanneer jy aftree. Marise Smit van Brenthurst Wealth gesels oor die veranderinge in die bedryf wat daar gestel is om polishouers te beskerm en in te lig oor die waardes van hulle neseier. En Carla Oberholzer van Debtsafe deel die uitslag van die opnames wat hulle gedoen het oor die impak van Covid-19 op Suid Afrikaners.