Regsake 15 Junie 2020

RSG  |  REGSAKE
Igna Klynsmith bespreek die volgende sake met Ian Wessels - 'n "Slim" prokureur waar slim sy baas vang. Mag jou werkgewer jou salaris verminder as jy van die huis af werk? Die slaggate as jy self 'n testament wil opstel. Huwelike buite gemeenskap van goed gesluit voor die aanwasbedeling, en die bevriesing van die langslewende se bankrekeninge as 'n gade getroud in gemeenskap van goed, sterf. Uitgawes teen jou boedel, en 'n hofsaak oor die polisie se optrede tydens inperking.