Mini-reeks Eps 3: Nakoming van Vlak 3 Covid-19 regulasies in die werksplek

Ek gesels met Sasha-Leigh Burggraaf van Stratlaw oor:

- Wie mag of mag nie terugkeur werk toe nie.

- Watter stappe moet geneem word deur werkgewers ten einde die werksplek voor te berei.

- Wat moet die Moniteeringsbeampte doen.

- Wat moet alles bevat word in die infaseerings plan vir werknemers.

- Waar vind ondernemings uit hoe hulle beheermaatreels moet implementeer.

- Watter stappe moet geneem word voor die nodige beheermatreels geimplementeer word.

- Watter beheermaatreels kan geimplementeer word (4 kategorieë).

- Hoe moet ondernemings die nodige beheermaatreels implementeer (groot en klein ondernemenings).