WILD EN WOEKER deur Lee Doubell - Episode 60 (slot)

Dis twee weke later. Almal kom by die Bellville-huis bymekaar ná Johan se begrafnis. Buite in die tuin vertel Ben vir Pieter presies wat gebeur het, en hoe braaf sy pa was om te doen wat hy gedoen het. Chanel en Adri belowe om vir altyd getroue skoonsusters te wees. Bettie en Ma besin oor wat met hulle seuns gebeur het. Hulle besluit om in die openbaar saam te werk om bendes en rampokkers te kniehalter. "Uit hierdie slegte ding wat met ons gebeur het, moet daar tog iets goeds kom."