WILD EN WOEKER deur Lee Doubell - Episode 56

Ben en Adri beplan hulle toekoms. Hulle droom oor die kind wat hulle sal aanneem, en oor hoe daardie besluit hulle lewe sal verander. Chanel probeer om Johan te oorreed om liewers niks met Jakes en die Vinnige-Boys bende te doen nie. Nadat hulle amper weer begin stry hieroor, erken Johan aan haar dat hy en Ben se plan al uitweg is vir hom en sy familie. Hy het diep berou oor die moontlike gevolge van sy optrede. Chanel en Adri begryp uiteindelik die lewensgevaar waarin almal nou verkeer.