Praat Saam

RSG  |  PRAAT SAAM
Die Universiteit Van Weskaapland vier vanjaar sy 60ste bestaansjaar. Die Universiteit is in 1960 opgerig as 'n universiteit vir bruin mense. Die stigting van UWK was 'n direkte gevolg van die Wet op Aparte Universiteite, wat in 1957 ingestel is. Met die wet is die segregasie tot in die hoër onderwys deurgevoer. Ander 'etniese universiteite', soos die Universiteit van Zoeloeland en die Universiteit van die Noorde, het in dieselfe tyd tot stand gekom. Watter bydrae het “Bush” tot Suid-Afrika se demokrasie gemaak?