DIE UNIVERSITEIT IN ’N TYD VAN KRISIS

Suid-Afrika staan voor talle skynbaar
onoorkombare uitdagings: faksie gevegte in die regerende party,
verlammende opposisie-politiek,
sosiaal-ekonomiese ongelykheid,
toenemende rasse-polarisering en
geweld. Is Suid-Afrika se openbare
universiteite hoegenaamd nog toegerus
om intellektuele leiding te gee in wat per
slot van rekening ook ’n krisis in sosiale
verbeelding is?