ANNELIE BOTES (EN DIE OU GRYSE): KAMMALAND

Aangebied deur Penguin Random House

Die supergewilde Annelie Botes is terug
met haar jongste boek, Kammaland.
Sy en die ou gryse vertel vir die eerste
keer sáám hoekom hulle besluit het om
die Engelse kanaalpad te vat, reg in die
snerpende winter in, en hoe kwaai dit hul
44 jaar van saamwees getoets het.