Puisano le Jethro Lovers Mohlala ka ga "career" ya kgwele ya dinao

Jaaka fa naga e keteka kgwedi ya go tlotlomatsa dinaletsana tsa kontinente kgotsa “”BLACK HISTORY MONTH””re laleditse mongwe wa batshamiki ba maloba go tla go mo keteka le go tswelela go motlotlomatsa ka go go lebelela tsela ya gaagwe mo mererong ya kgwele ya dinao mo malobeng le go fan aka maele go baswa ba gompieno mo motsamekong ona w akgwele ya dinao e leng Jethro Lovers Mohlala. Lovers Mohlala ke lekawana la ka fa Alexandra ka fa profising ya Gauteng ko a simolotseng gona tiro kgotsa “” career”” ya kgwele ya dinao a tshamekela Alexanra Black pool mm emo liking ya ABSA PREMIERSHIP a tshameketse ditlhopa di le mmalwa. Wits, Mamelodi Sundowns, Jomo Cosmos, Aris Salonika (Greece), Silver Stars, Moroka Swallows, AmaZulu, Black Leopards