Re na le Polleng Ndlanya jaaka re keteka bagaka ba maloba ba baneng ba tsholetsa flaga ya naga mo dinageng tse dingwe

Go tswelelea go keteka bagaka ba maloba ba baneng ba tsholetsa flaga ya naga mo dinageng tse dingwe. Re buisana le mongwe wa dinaledi tsa maloba tsa naga. Pollen o tsholetswe kwa Dayveton, Gauteng Province ga jaana a latlhetse seditse mo kgweleng ya diano mme a tshameketse ditlhopa si le mmalwa mo gae le ko dinageng tse di kwantle mme boglo a dutse sebakanyana kwa Turkey. Ndlanya mo gae o tshameke setlhopa sa nag aka ngwaga ya 1997 mo Confederations Cup le ditlhopa di akaretsa Kaizer Chiefs, Manning Rangers. O ne a tsweletsa career ka go tshamekela Bursaspor, Göztepe