Go utlwana/ratana le molekane oa batlang go laola ditshweetso tsa botshelo kgotsa dikakanyo tsa botshelo jwa gago?

Nako dingwe di tshweetso tsa rona dika feleletsa di ama balekane ba rona, segolo jang ditshweetso tsedi ikabileng ka letlhakore le le lengwe. Tomaeza le Ika ba buisana le Life coach Thapelo Tlhabane ka molekane o tsayang di tshweetso ale nosi ebile a batla go go laola.