Gaan die NG Kerk skeur?

Pieter Malan gesels met ds. Theo Danzfuss, een van die leidende figure onder behoudende NG Kerk-lidmate. Ds. Danzfuss gee toe dat versoening tussen die liberale en behoudende kampe in die kerk nie moontlik lyk nie, maar meen dat dit nie beteken dat die NG Kerk noodwendig hoef te skeur nie.