Nombulelo Khathi Founder – Londimpilo Foundation on #SisonkeDrive (19 February 2020)

Kulamasonto azayo sizobe sibheka izihloko ezahlukahlukene ezithinta ezobudlelwane.
Kuyavela kubalaleli ukuthi kokunye abafisa sikhulume ngakho ubudlelwane nabantu abashadile. Abanye bangena bengazi bathole sekuhambe isikhathi kubenzima ukuphuma kodwa abanye bangena bazi bethi abanayo inkinga kodwa bazithole sebengamelwe izimo ezingaphezu kwamandla abo.