Jan Matsobane "Malombo" Lechaba motshameki wa maloba wa Kaizer Chiefs FC le Mamelodi Sundowns FC

Jaaka setlhopha sa Kaizer Chiefs se tsweletse ka metseletsele ya bona ya go keteka go tlhamiwa ga sona dingwaga di le (50) tse di fetileng re laleditse yo mongwe wa batshameki ba sona mo malobeng mme a tshameketse le Mamelodi Sundowns FC Jan Matsobane "Malombo" Lechaba, re leba kwa morago botshelo ba gagwe kwa ditlhopheng dile pedi tseo le gore o semeletse ka eng gajana.