Die kuns en kultuur van kulkuns

Met Wayne Abrahamse (President: CMC), Alexander May en Jacques le Sueur.

Waar kom kulkuns vandaan? Is dit blote oëverblindery? Kom luister wat kenners op die gebied te sê het.
Interessante historiese hase word hier uit hoede getrek, soos stories oor hoe die Geallieerdes tydens dieTweede Wêreldoorlogs kulkuns gebruik het!