Verskeie 2014, 12 Mar Die kuns en kultuur van kulkuns

Verskeie 2014US Woordfees  |  Afrikaans
Met Wayne Abrahamse (President: CMC), Alexander May en Jacques le Sueur.
Waar kom kulkuns vandaan? Is dit blote oëverblindery? Kom luister wat kenners op die gebied te sê het. Interessante historiese hase word hier uit hoede getrek, soos stories oor hoe die Geallieerdes tydens dieTweede Wêreldoorlogs kulkuns gebruik het!
1:03:36
Loading player...